• Psykologer på Bekkestua i Bærum. Vi tilbyr parterapi, terapi, par-sjekk, PREP, kurs og veiledning.

  Din livskvalitet er viktig og bør ikke stå "på vent".

   

   

  Bekkestuapsykologen tilbyr samtaleterapi for voksne og parterapi.

  Vi får gode tilbakemeldinger på arbeidet vårt, det setter vi stor pris på.

   

   

  Ta deg på alvor – ta kontakt i dag

  Ring 459 11 618 eller trykk her for kontaktskjema.

   

   

  Psykologer for voksne og parterapi på Bekkestua.

  Midt i Bærum, kort vei til Oslo. Gratis parkering på nedsiden av huset.

 • TJENESTER

  Psykologer og parterapeuter, ingen henvisning. Midt i Bærum.

  Psykologkontor i Nadderudveien 6 på Bekkestua. Psykologene tilbyr samtaleterapi og parterapi hos Bekkestuapsykologen, midt i Bærum.

  Har du en følelse av at du ikke strekker til i hverdagen? Kanskje er det forholdet som ikke lenger kjennes som et fristed, men tynges av gjentagende krangler og mas. Eller savner du en nøytral samtalepartner?

  Hos Bekkestuapsykologen blir dine eller deres tanker og følelser tatt på alvor. Fordi din livskvalitet er viktig og ikke bør stå "på vent".

   

  Velkommen til våre hyggelige kontorer på Bekkestua midt i Bærum. Enkel fremkommelighet med buss og bane til Bekkestua og gratis kundeparkering på nedsiden av huset.

  Et av våre hyggelige kontorer. Psykolog Bekkestuapsykologen. Psykologer og parterapeuter midt i Bærum. Vi hjelper med angst, depresjon, stress, parterapi
 • TILBAKEMELDINGER

  Noen tilbakemeldinger til våre psykologer fra tidligere klienter

  Forståelse

  Mann, 37 år

  "Du er veldig flink til å forstå meg. Selv om jeg ikke alltid synes det er så lett å uttrykke ting. Det er jeg glad for. Du har virkelig hjulpet meg masse. Takk for det!"

  Fornyet tillit

  Par i 40-årene

  "Etter mange år i skyggen av hverdagen, lærte vi å sette oss som par i fokus igjen. Vi fikk konkrete ting å jobbe med som har hjulpet oss å komme ut av fastlåste og tunge mønstre. Nå ser vi positivt på fremtiden sammen."

  Samtalepartner

  Kvinne, 40 år

  "Det er alltid godt å komme hit. Litt etter litt merket jeg at jeg hadde det bedre med meg selv og at samtalene ble overflødige fordi jeg hadde det bra. Det er likevel godt å vite at jeg kan komme tilbake hit dersom livet igjen skulle bli vanskelig."

  Konkret hjelp i parforholdet

  Par i 60-årene

  "Dette var veldig nyttig. Det var lett å komme, lett å gjennomføre og vi fikk konkret informasjon som vi kan bruke videre i parforholdet. Anbefales!"

  Ro i uro

  Kvinne, 57 år

  "Samtalene her har hjulpet meg å sortere og finne mening i det jeg har opplevd. Roen jeg får her gjør at jeg kan finne veien videre lettere."

  Angst og mening

  Mann, 45 år

  "Da angsten kom, visste jeg ikke om jeg noen gang skulle bli bra igjen. Måten vi snakket om angsten på ga den en ny mening, og den forsvant, eller ble mindre farlig på en måte.."

 • Er du elller har du vært klient hos oss? Vi vil gjerne ha tilbakemelding om din opplevelse fra deg (anonymt)!

 • OM PSYKOLOGENE

  Dyktige og empatiske psykologer som tar deg på alvor

  Psykolog og parterapeut Elisabeth K. Gislerud tilbyr individuell terapi og parterapi hos Bekkestuapsykologen. Din psykolog midt i Bærum

  Psykolog/Daglig leder

  Elisabeth K. Gislerud

  Individualterapeut

  Psykolog fra Københavns Universitet

  Master of International Management

   

  Som psykolog er jeg opptatt av at hvert møte og hver klient er unik. For å bistå hver enkelt person i å oppnå sitt potensial, integrerer jeg ulike metoder og teknikker i terapien. Blant andre kognitiv terapi, mindfulness-teknikker, emosjonsfokusert terapi og eksistensiell psykoterapi.

   

  Jeg opplever at alle mennesker har en driv mot å være fornøyde, en motivasjon som er avgjørende å identifisere og lage konkrete planer i forhold til, for å oppnå egne mål. Min erfaring er at det ofte er ganske lite som skal til for å oppnå endringer til det bedre. Jeg er opptatt av at terapien skal virke og vil jevnlig undersøke med deg hvordan du opplever våre møter og hva som er virksomt og mindre virksomt når vi jobber sammen.

   

  Jeg har arbeidserfaring fra blant andre Vestre Viken helseforetak avdeling Rus og Avhengighet, A-senteret, pårørendenettverket Hjemmesonen, konsulentfellesskapet Ledelse på Norsk, Det Norske Veritas og kurs-veiledningsvirksomhet i eget foretak. Sertifisert instruktør i Mindfulness og PREP kommunikasjonslurs for par, samt sertifisert Mindful yoga instruktør. Medforfatter i ledelsesboken Kommunikasjon som ressurs.

  Medlem av Norsk Psykologforening. Registrert i Norsk Pasientskadeerstatning.

  Psykolog Kine tilbyr individuell terapi og parterapi hos Bekkestuapsykologen. Din psykolog midt i Bærum

  Psykolog

  Kine Waaler Kristoffersen

  Individual- og parterapeut

  Psykolog fra Universitetet i Oslo

   

  Som psykolog er jeg opptatt av å møte mennesker der «de er», med et åpent sinn og ydmykhet. Alle mennesker har sin unike historie og sin ryggsekk de bærer med seg. Min opplevelse er at mange mennesker leter i fortiden etter årsaker til at tilværelsen har blitt slik den er, mens det nødvendigvis ikke er de samme årsakene som opprettholder eller skaper utfordringer eller vansker her og nå. Sammen med deg/dere er jeg derfor opptatt av at vi sammen skaper en felles forståelse av utfordringene du/dere opplever og hvordan vi kan jobbe med dette i terapi.

   

  Jeg har et integrativt perspektiv på psykoterapi, hvilket innebærer at jeg integrerer ulike metoder og teknikker i terapi. For meg er utviklingspsykologi et fundament, og jeg er særlig inspirert av emosjonsfokusert og kognitiv terapi. Jeg er opptatt av terapi skal være nyttig, og vil gjøre mitt ytterste for å møte ditt/deres behov og situasjon.

   

  Av tidligere erfaring kan jeg vise til arbeid ved et Familievernkontor. Her jobbet jeg med par- familie- og individualterapi, samt med foreldresamarbeid. Jeg har i tillegg holdt søvnkurs for mennesker over 18 år med søvnvansker. Videre har jeg jobbet i kommunen med undervisning, veiledning og kurs, samt i stiftelsen Alternativ til Vold hvor jeg hadde individualterapi med voldsutøvere og voldsutsatte.
  Medlem av Norsk Psykologforening og registrert i Norsk Pasientskadeerstatning.
   

  Medlem av Norsk Psykologforening. Registrert i Norsk Pasientskadeerstatning.

  Parterapeut Caroline Gundhus Nysted tilbyr parterapi og individuell terapi hos Bekkestuapsykologen. Din psykolog midt i Bærum.

  Parterapeut

  Caroline Gundhus Nysted

  Individual- og parterapeut

  Master i familieterapi og systemisk praksis fra Diakonhjemmet Høgskole

   

  Som terapeut er jeg opptatt av at alle stemmer skal bli hørt, og å skape trygghet i terapirommet. Tillit mellom terapeut og klient er viktig. Det kan påvirke i hvilken grad jeg kan bidra til at deg som som individ eller dere som par får det bedre eller får løst problemene dere kommer til meg med.

   

  Jeg bruker flere ulike terapeutisk tilnærminger, tilpasset parets behov og aktuelle problemstilling.

  Jeg jobber i stor grad systemisk. Det betyr at jeg er opptatt av hva som skjer i relasjonen mellom dere som par. Utfordringene løses best i det relasjonelle systemet og den konteksten hvor de har oppstått. Jeg ser derfor på deres historie og erfaringer som par som det beste utgangspunktet for å finne nye måter å håndtere utfordringene på. Jeg er opptatt av å finne deres styrker som par slik at forstyrrende symptomer og svakheter virker mindre problematiske. Jeg er også opptatt av det som skjer mellom samtalene våre, når det vi har snakket om i terapirommet skal prøves ut.

   

  Utover å jobbe som terapeut hos Bekkestuapsykologen, er jeg daglig leder i pårørendeorganisasjonen Hjemmesonen. Jeg er utdannet Familieterapeut med fordypning i parterapi. Videre er jeg sertifisert kursleder i PREP kommunikasjonskurs for par. Tidligere har jeg jobbet i rusfeltet, samt holdt foredrag om mestring og posttraumatisk vekst.

  Psykolog

  Anna B. Kildal-Mathisen

  Individualterapeut

  Psykolog fra Universitetet i Bergen

   

   

  I møte med alle klienter er jeg opptatt av å kartlegge «hvor skoen trykker» og hva klienten selv opplever som mest strevsomt. Hva må bli annerledes for å kunne leve et bedre liv? Jeg har fokus på hverdagsfunksjon og håndtering av pågående belastninger, men også hvilke tidligere erfaringer som påvirker ens liv. De aller fleste av oss har i perioder behov for ekstra støtte og hjelp, og en viktig del av det å motta hjelp handler om å bli kjent med seg selv og ens ressurser og grenser. Jeg har fokus på aksept og erkjennelse av hva som er godt nok for den enkelte, med sikte på varig endring og bedret evne til å ivareta egne behov.

   

  I terapi med meg vil du som klient bli kjent med begreper som kognisjon, metakognisjon, eksponeringsterapi, aksept- og forpliktelsesterapi og mindfullness. Avhengig av hva vi i fellesskap definerer som viktige temaer velger vi en form som passer problemstillingen. Hvis du som klient for eksempel ber om hjelp med en spesifikk fobi som sprøyteskrekk, vil vi i stor grad benytte kognitiv atferdsterapi og eksponeringsøvelser. Det vil si graderte, trygge øvelser i å gjøre det klienten frykter mest, og trening i å tåle vanskelige følelser bedre. I de aller fleste saker vil vi imidlertid bruke elementer fra flere retninger, og underveis i terapien vurdere hva som fungerer godt.

   

  Jeg er til vanlig ansatt ved Oslo Universitetssykehus, Nevroklinikken ved Avdeling for kompleks epilepsi, og har tidligere jobbet ved Avdeling for psykosomatikk. Jeg er trent i å gjøre vurderinger av såkalte kognitive funksjoner, men arbeider også mye med klienters aksept og erkjennelse av å ha kronisk sykdom. Videre har jeg erfaring med å vurdere psykisk helsetilstand hos klienter med uforklarlige kroppslige symptomer som f.eks. kramper, bortfall av bevissthet, lammelser m.m som ikke har påvisbar medisinsk årsak. Jeg har også arbeidserfaring fra individualterapi i privat praksis.

  Medlem av Norsk Psykologforening. Registrert i Norsk Pasientskadeerstatning.

 • INDIVIDUELL TERAPI

  Våre psykologer kan hjelpe deg til å oppnå en bedre livskvalitet

  Et av våre hyggelige psykologkontorer på Bekkestua. Psykolog, parterapi og ekteskapsrådgivning i Bærum

  Samtale med psykolog

  Enkeltindivider (voksne over 18 år)

  En god samtale fører til at du som klient opplever en positiv forandring i deg selv og/eller i ditt eget liv.

   

  Kriteriene for en god samtale kan deles inn i to kategorier: 1) relasjonen mellom klient og psykolog og 2) hensiktsmessige teknikker. Derfor legger vi som psykologer vekt på å skape en trygg relasjon bygget på gjensidig respekt, slik at vi sammen kan komme frem til hva slags teknikker som er hensiktsmessige for deg som klient.

   

  Aktuelle temaer i samtaleterapi kan være:

  • Vansker i forhold til partner, familie, venner
  • Ensomhetsfølelse
  • Følelse av meningsløshet og tomhet
  • Nedstemthet
  • Alkohol- og/eller rusproblemer
  • Angst
  • Stress
  • Samlivsbrudd
  • Utroskap
  • Følelse av å kaste bort livet sitt / at man er på ”feil sted”
  • Skam- og skyldfølelse
  • Det å miste noen man er glad i
  • Oppvekst/barndom
  • Vanskelige opplevelser
 • PARTERAPI

  Parterapi eller Par-Intensiv for en "service" på forholdet med en dyktig og empatisk parterapeut

  Parterapi, kommunikasjonskurs, PREP, parsamtaler, ekteskapsrådgivning, par-sjekk med psykologer

  Parterapi

  Å leve bedre sammen

  I samtaler med en psykolog kan dere få hjelp til å leve livet sammen. Ofte er bare det å sette seg selv som par på dagsorden med på å starte en prosess mot noe bedre. I parsamtaler møter begge partene til hver samtale med psykologen og vi setter mål for parterapien i fellesskap.

   

  Aktuelle spørsmål og temaer i parterapi kan være:

  • Kan vi lære å snakke bedre sammen?

  • Hvorfor krangler vi om det samme gang på gang?

  • Kan vi finne tilbake til en gjensidig respekt etter et tillitsbrudd?

  • Hvor ble det av forelskelsen, og hva nå?

 • KURS SKREDDERSYDD AV VÅRE PSYKOLOGER

  Invester i deg selv/dine ansatte med hjelp av våre dyktige psykologer

  stressmestring for bedrift mindfulness psykolog samtaler i Bærum. Psykologer som tilbyr parterapi, parkurs og individuell terapi, veiledning.

  Stressmestringskurs med mindfulness

  For ansattgrupper eller grupper med privatpersoner

  Stress hører livet til. Dagene er travle, forventingene høye og det er så mye som skal gjøres. Når presset blir for stort og påkjenningene for mange, reduseres livskvaliteten. Det har nok de fleste av oss erfart.

   

  På dette 3 timers-kurset får deltakerne lære å bruke mindfulness for å redusere stress, noe som gir forbedret kommunikasjon og økt livskvalitet. Ved hjelp av enkle øvelser lærer en hvordan en best håndterer en hektisk hverdag på en praktisk og hensiktsmessig måte.

  Kurset gir en introduksjon i mindfulness, som har vist seg være en effektiv metode for å øke tilstedeværelsen i livet og dermed minske stress. En får det bedre hver dag, både med seg selv, i relasjon og på jobb. Det er ofte så lite som skal til for å oppnå stor forandring.

  Gjør en investering for dagene som kommer.

   

  Kurset inkluderer lydfiler med nyttige øvelser.

  Lunsjseminar med mindfulness

  For ansattgrupper

  På dette 1 times-kurset får deltakerne en innføring i mindfulness, som har vist seg å være en effektiv metode for å minske stress.

   

  Deltakerne lærer en mindfulness-øvelse, som kan brukes når som helst i hverdagen - også i jobbhverdagen, for å minske stress og øke tilstedeværelsen i livet.

   

  Kurset inkluderer lydfiler med øvelser.

  Kurset inkluderer også enkel lunsjservering (dersom det er ønskelig).

  Parterapi med psykolog. Kommunikasjonskurs parsjekk PREP parsamtaler

  Parkurs

  PREP

  PREP er forkortelse for The Prevention and Relationship Enhancement Program, som oversatt betyr noe sånt som "forebyggende og forholdsstyrkende program". Det overordnede målet med PREP er å hjelpe par med å fremme gjensidighet og nærhet, og få i gang prosesser som bidrar til å skape trygge og livskraftige relasjoner.

   

  Bekkestuapsykologen holder jevnlig parkurs med bruk av PREP-metoden, også på forespørsel. For andre kursholdere kan anbefale, se Sammen i Par i Bærum og Modum bad i Modum kommune.

 • PRISER

  Betaling/avbestilling:

  Samtalene betales med kort i etterkant av timen.

  Vi har 24 timers avbestillingsfrist. Gjelder også ved sykdom.

  Ved avbestilling senere enn dette må avtalen betales.

  Betal med kort hos oss. Psykolog samtaleterapi parterapeut i bærum psykologisk førstehjelp parterapi

  Samtaler med psykolog

  Individuell samtale

  Fra 1. mars 2018 øker prisene med kr 100,- per time

  Samtale dag

  50 min: 1100,-

  75 min: 1400,-

  90 min: 1700,-

  50 min (student): 1000,-

   

  Samtale kveld (fra kl 16)

  50 min: 1200,-

  75 min: 1500,-

  90 min: 1800,-

  50 min (student): 1100,-

   

   

  Parsamtale

  Fra 1. mars 2018 øker prisene med kr 100,- per time

  Parterapi dag

  90 min: 1800,-

  60 min: 1400,-

   

  Parterapi kveld (fra kl 16)

  90 min 1950,-

  50 min 1550,-

   

  Telefonkonsultasjon (30 min/50) min: 600 / 1200,-

  Rapport/epikrise (timespris): 950,-

   

  Kurs

  Stressmestringskurs

  Stressmestringskurs for bedrifter (3 timer): Priser etter avtale

   

  Lunsjseminar (60 min): kr 3800,- (+ eventuelle matutgifter)

  Kursene inkluderer hefte og lydfiler med øvelser.

  Parkurs (PREP)

  Pris på forespørsel.

  Prisene justeres i tråd med markedet eller etter konsumprisindeksen hvert år.

  OFTE STILTE SPØRSMÅL

  Parterapi, parterapeut og psykolog på Bekkestua sentralt i Bærum og med umiddelbar nærhet til Oslo vest.

  Får jeg dekket mine kostnader med psykolog?

  Få psykolog dekket gjennom din helseforsikring

  Mange bedrifter har helseforsikring for sine ansatte som dekker et visst antall (ofte 8-12) samtaler med psykolog. Sjekk med din arbeidsgiver eller med ditt private forsikringsselskap om du kan få dekket dine utgifter til psykolog eller parterapeut.

   

  For å kunne sende faktura direkte til forsikringsselskapet fra oss, trenger vi et skadenummer/saksnummer som du får fra ditt forsikringsselskap.

  Har Bekkestuapsykologen refusjonsavtale?

  Nei, vi har ikke refusjonsavtale

  Det at Bekkestuapsykologen ikke har refusjonsavtale betyr at du ikke behøver henvisning hit fra din fastlege eller fra andre instanser. Det betyr også at det her vil være en høyere timespris enn dersom du går i terapi hos psykolog i det offentlige eller hos en psykolog med refusjonsavtale.

  Trenger jeg henvisning?

  Du trenger ikke henvisning for å bestille time

  Dette er fordi psykologene på Bekkestua er et helprivat tilbud og dermed ikke er under noen refusjonsordning. Dersom du likevel har henvisning, kan det være fint å ta med for å bidra til mer utfyllende informasjon om situasjonen din. Vi samarbeider gjerne med din fastlege og eventuelt andre behandlere dersom du ønsker det.

  psykolog parterapeut bekkestua bærum oslo individuell terapi parterapi
 • KONTAKT OSS

  Kontakt oss i Bekkestuapsykologen:

   

  Ta kontakt via kontaktskjemaet nedenfor, mail, telefon eller SMS.

   

  TELEFON 459 11 618

   

  MAIL post@bekkestuapsykologen.no (eller via kontaktskjemaet nedenfor).

   

  Vi kontakter deg så snart vi har anledning, oftest innen 24 timer (på virkedager). Dersom vi ikke svarer på telefon, kan du gjerne legge igjen beskjed eller sende en sms.

   

  Alle henvendelser behandles konfidensielt. Du behøver ikke fortelle om din problemstilling når du bestiller time, men opplys gjerne om det gjelder terapi med voksen, ungdom eller parterapi.

   

  Bekkestuapsykologen tilbyr ikke akuttjeneste. Ved behov for øyeblikkelig hjelp eler andre alvorlige tilfeller henviser vi til å kontakte fastlege eller legevakt.

   

  Nadderudveien 6a, 1357 Bekkestua
  45911618
 • HVOR FINNER DU OSS?

  Bekkestuapsykologen holder til i koselige omgivelser i en rød trevilla på "hjørnet" av Bekkestua. Adresse: Nadderudveien 6 a.

   

  3 min gangavstand fra t-banestasjonen, trikkeholdeplassen og bussterminalen på Bekkestua.

   

  Gratis parkering på egne parkeringsplasser nedenfor huset.

   

  Bekkestua er et knutepunkt i Bærum, også kollektivt, ca 15 minutter med t-bane fra Majorstuen. Nærhet til Stabekk, Hosle, Haslum, Jar, Eiksmarka, Kolsås, Østerås, Sandvika, Høvik, Bærums Verk, Lommedalen, Fornebu, Snarøya og Asker. I Oslo; Bjørnsletta, Lysaker, Ullern, Skøyen, Røa, m.fl.

   

   

 • AKTUELT om PSYKOLOGI

  Vi ønsker å spre kunnskap om psykologi. Sjekk ut våre siste oppdateringer og aktuelle artikler om psykisk helse her.