Return to site

Hva er følelser

Og hvordan kan de hjelpe oss å nå våre mål?

Følelsene våre er livsviktige. De sørger for at vi unngår fare. At vi er en del av flokken og at vi forblir tilknyttet til våre nærmeste. Følelsene sørger med det for at vi overlever. Følelsene gir farge til opplevelsene våre og sørger for at vi vet hva vi liker og ikke. De hjelper oss å ta valg. Således er følelsene med på å gi mening i livet vårt.

Således er følelsene med på å gi mening i livet vårt

Følelser kan gi dårlig informasjon

For enkelthet skyld så kan vi si at de viktigste grunnfølelsene våre er glede, tristhet, sinne, skam, redsel og overraskelse eller interesse. Noen ganger er følelsene våre preget av gamle og ubearbeidede erfaringer. De hører på en måte fortiden til og de gir oss ikke så god informasjon om det vi trenger nå i dag. Andre ganger er det sånn at vi beskytter oss mot det vi egentlig føler og at vi viser en annen type følelse enn den vi egentlig kjenner på innsiden. For eksempel så kan det være sånn at hvis du treffer en person som oppfører seg veldig sint, og ikke lar deg bli avvist med en gang, så kan det være du merker at den personen egentlig er lei seg. Kanskje var det sånn at det var for ubehagelig og vondt å forholde seg til det triste og så kom det sinnet og la seg oppa og beskyttet på en måte mot tristheten. På den måten beskytter vi oss alle sammen. Alle følelser kan fungere som en beskyttelse mot det vi egentlig føler.

Alle følelser kan fungere som en beskyttelse mot det vi egentlig føler

Sårbarhet

Det å vise følelser til andre er sårbart. Veldig ofte er det sånn at vi trenger å beskytte oss. For vi kan jo risikere å bli såret, avvist eller latterliggjort for eksempel, når vi deler det som er sårt. Det er utrolig viktig at vi er trygge på folk før vi viser den innerste sårbarheten vår. Hvordan vi forholder oss til våre egne følelser henger sammen med hvilke erfaringer vi har gjort oss i forhold til vårt eget følelsesliv. Det har blant annet med oppvekstmiljøet vi har vokst opp i, foreldrene våre sin emosjonelle stil og ulike erfaringer vi har gjort oss underveis. Det er sånn at hvis vi har opplevd at det har vært noen følelser som har vært forbudte eller blitt slått ned på eller som ikke har vært akseptert, så kan de følelsene være spesielt vanskelige å forholde seg til. Når det er noen følelser vi ofte unngår kan det være vanskelig å kjenne på og få tak i hvordan vi egentlig har det. Da blir det også vanskelig å vite hva vi trenger, emosjonelt sett, fra oss selv og andre.

Å lytte til følelsene

Så det gjelder å lytte til følelsene sine, være nysgjerrig og ikke unngå det de prøver å fortelle oss. Det kan være lurt å stille seg spørsmål som:

  • Hva er det jeg egentlig kjenner på nå? 
  • Hva er det jeg trenger nå? 
  • Hva er det som gjør at jeg føler det jeg føler?
  • Er dette følelser som kommer fra gamle ubearbeidede steder eller er det nye friske følelser som hører hjemme i situasjonen her og nå?
  • Er det sånn at jeg beskytter meg og viser noe annet enn det jeg egentlig kjenner på?

Prøv å sette noen ord på det.

Ubehagelige følelser kommer og går

Ubehagelige følelser kommer og går. Hvis vi unngår å bruke for mye krefter på å holde de borte, så vil vi kjenne på mer overskudd og føle oss mer tilfredse. Hvis vi blir overveldet av følelsene våre over tid og det blir slik at vi ikke fungerer godt i dagliglivet, så kan det være viktig og nødvendig å oppsøke profesjonell hjelp.

Ønsker du time hos psykolog? Du er hjertelig velkommen til oss i Bekkestuapsykologen. Kontakt oss her.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK